Trening  międzykulturowy to niepowtarzalna okazja do doskonalenia swojej wrażliwości na różnice kulturowe, a także kształtowania wspólnej komunikacji, tak aby unikać nieporozumień.

Termin: 15-16 maja 2023

Miejsce: Warszawa

Cena: 1450 PLN