Trening  międzykulturowy to niepowtarzalna okazja do doskonalenia swojej wrażliwości na różnice kulturowe, a także kształtowania wspólnej komunikacji, tak aby unikać nieporozumień.

Termin: 8-9 kwietnia 2024

Miejsce: Warszawa

Cena: 1600 PLN