Trening  międzykulturowy to niepowtarzalna okazja do doskonalenia swojej wrażliwości na różnice kulturowe, a także kształtowania wspólnej komunikacji, tak aby unikać nieporozumień.

Termin: 6-7 sierpnia 2024

Miejsce: Warszawa

Cena: 1500 PLN