Ten warsztat to niepowtarzalna okazja do doskonalenia swojej wrażliwości na odmienność kulturową, a także świadomego nawiązywania i budowania relacji międzykulturowych w zespole, w pracy, po prostu w życiu.

Termin: 11 września 2023

Miejsce: Warszawa

Cena: 800 PLN