15 stycznia 2015

Magdalena Górak, założycielka Agencji Profeina

Coaching zespołu, który przeprowadziła dla nas firma WKontakcie, dał możliwość wypracowania w naszej firmie zasad funkcjonowania oraz wizji rozwoju firmy.  Atmosfera, którą stworzyły prowadzące: Marta Skiba i Aneta Liszka, sprzyjała otworzeniu się zespołu, wyjaśnieniu niejasności. Prowadzące proponowały takie ćwiczenia i tak moderowały dyskusję, że zespół był stale w centrum uwagi. Prowadzące elastycznie dostosowywały się do tego, co się działo z zespołem na sali szkoleniowej, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji celów coachingu uzgodnionych na początku procesu z szefem zespołu. Warsztaty te już mają namacalne efekty we wzajemnej komunikacji. Przełożyły się też na doprecyzowanie planu rozwoju firmy, który aktualnie realizujemy

tagi: