15 stycznia 2015

Joanna Piechocka Z-ca Kierownika Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Akademia Leona Koźmińskiego

Trening międzykulturowy pozwolił mi lepiej zrozumieć i doświadczyć zjawisk związanych z kulturą i tego, co może się dziać na styku kultur. Wysoko oceniam zarówno merytorykę spotkania, jak i sposób prowadzenia treningu. Pani Aneta w sposób bardzo przystępny dzieliła się swoimi doświadczeniami i wiedzą, a także stworzyła przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Trening stworzył możliwości do odkrywania, eksperymentowania i poznawania siebie w kontekście międzykulturowym.  Trening Międzykulturowy realizowany przez firmę WKontakcie rekomenduję każdemu, kto chce w sposób bardziej świadomy poruszać się w międzynarodowej rzeczywistości.

tagi: