Oferta
dla firm

Od lat zajmujemy się wspieraniem liderów, niezależnie na jakim etapie są: rozwijania firmy, budowania zespołu, wspierania pracowników w rozwoju, przeprowadzania zespołu przez zmianę.

Jesteśmy tutaj, aby wspólnie tworzyć bezpieczną przestrzeń do rozwoju, wspierać Cię w odkrywaniu i pobudzaniu wewnętrznego potencjału i budowaniu dobrych relacji interpersonalnych.

jak możemy pomóc?

Poniżej znajdziesz możliwe formy współpracy.

Różnią się formą, długością i intensywnością, ale łączy je skuteczność, pełen szacunku i autentyczny kontakt i duża dawka empatii.

szkolenia międzykulturowe

narzędzia diagnostyczne

coaching indywidualny i zespołowy

warsztaty dla firm

szkolenia międzykulturowe

W kompleksowy sposób wspieramy wielokulturowe zespoły i ich liderów.

Nasze programy powstają w oparciu o dokładną diagnozę potrzeb firmy oraz wiedzę i doświadczenia naszego zespołu ekspertów.

Oferujemy:

 • warsztaty cultural awareness
 • szkolenia komunikacyjne
 • sesje wspólnego wypracowywania
 • standardów komunikacji
 • warsztaty relokacyjne dla pracowników.

narzędzia diagnostyczne

Korzystamy ze sprawdzonych, wiarygodnych narzędzi diagnostycznych.

Nasze akredytacje:

Narzędzia te umożliwiają:

 • lepsze poznanie siebie (swoich mocnych stron oraz potencjalnych ograniczeń/ wyzwań)
 • świadomy rozwój potencjału zawodowego i osobistego
 • skuteczniejsze przezwyciężanie trudności i osiąganie celów zawodowych (planowanie i rozwój kariery zawodowej) oraz celów osobistych
 • poszerzanie świadomości
 • doskonalenie komunikacji i współpracy, a przez to osiąganie wyższych efektów biznesowych

coaching indywidualny i zespołowy

Coaching indywidualny

Coaching to unikalna forma pracy rozwojowej jeden na jeden, skoncentrowana na stymulowaniu osobistego rozwoju klienta w oparciu o realizację jego celów.

Coaching indywidualny wspiera klienta w identyfikacji obszaru zmiany, definiowaniu celów, planowaniu działań i pokonywaniu przeszkód.

Każdy z procesów coachingowych dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i celów klienta coachingowego.

To co pozostaje wspólne dla wszystkich naszych procesów to:

 • stosowanie różnorodnych narzędzi, technik i metodologii
 • stały rozwój naszych kompetencji coachingowych
 • pasja i zaangażowanie w każdy proces oraz wiara w skuteczność narzędzia jakim jest coaching.

Coaching zespołowy

Klientem w tym procesie jest cały zespół, który pracuje nad swoim funkcjonowaniem. W trakcie coachingu zespół pracuje nad relacjami oraz zadaniami w zespole.

Partnerska relacja pomiędzy uczestnikami coachingu a coachem jest podstawą pracy. Zespół decyduje nad czym chce pracować, co chce zmieniać i jak chce to zrobić. Kluczowa jest oczywiście rola przełożonego zespołu, który może brać aktywny udział w tym procesie.

Coach towarzyszy zespołowi proponując poszczególne ćwiczenia, ale nie daje gotowych rozwiązań.

warsztaty

Warsztaty dla firm projektujemy zaczynając od zrozumienia sytuacji Klienta. Bierzemy pod uwagę aktualny kontekst biznesowy firmy i jej pracowników, dopytujemy o potrzeby rozwojowe, plany oraz cele stawiane liderom, zespołom i całej firmie. Chcemy wiedzieć jakich efektów spodziewa się firma po wspólnej pracy. 

Projektujemy optymalne rozwiązanie czerpiąc z naszych doświadczeń i wiedzy oraz dopasowując je do kontekstu i potrzeb firmy.

Proces projektowania rozwiązania składa się z 2 etapów:

 • mądrego badania potrzeb
 • zaprojektowania i wdrożenia skutecznego i adekwatnego rozwiązania.

Przykładowe tematy warsztatów:

Your Title Goes Here

Diagnoza potencjału menadżerskiego

 • Diagnoza psychometryczna FACET5
 • Kwestionariusz Odporności Psychicznej MTQ48

Szkolenia Lider i Zespół

 • Praktyczna Akademia Lidera
 • Rozwój i motywowanie zespołu
 • First Time Manager
 • Współpraca w zespole – jak ją uruchomić?
 • Asertywność menedżera
 • Zarządzanie zmianą
 • Gry psychologiczne w zespole

Komunikacja i kompetencja międzykulturowa

 • Zarządzanie zespołem międzykulturowym
 • Skuteczna współpraca i komunikacja międzykulturowa
 • Efektywna współpraca z Hindusami
 • Efektywna współpraca z Niemcami
 • Efektywna współpraca z Anglikami
 • Efektywna współpraca z Amerykanami

Trening dla Trenerów/Wystąpienia publiczne

 • Wystąpienia publiczne
 • Szkolenia dla trenerów wewnętrznych
 • Train the Trainer
 • AT dla trenerów 
 • Apteczka trenerska – techniki i narzędzia
 • Wsparcie w zakresie tworzenia prezentacji, szkolenia
 • Przygotowanie do wystąpienia publicznego w języku polskim i angielskim

Budowanie i rozwój zespołów - coaching zespołowy

To propozycja dla całych zespołów. Ma zastosowanie dla:

 • Nowo powstających zespołów
 • Zespołów projektowych
 • Sytuacji kryzysu/konfliktu w zespole – interwencje zespołowe
 • Podnoszenia efektywności zespołu
 • Poprawy funkcjonowania zespołu poprzez pracę nad jego wartościami, standardami, celami, wizerunkiem w organizacji, relacjami w grupie

Budowanie i rozwój zespołów - coaching zespołowy

To propozycja dla całych zespołów. Ma zastosowanie dla:

 • Nowo powstających zespołów
 • Zespołów projektowych
 • Sytuacji kryzysu/konfliktu w zespole – interwencje zespołowe
 • Podnoszenia efektywności zespołu
 • Poprawy funkcjonowania zespołu poprzez pracę nad relacjami, wartościami, standardami, celami, wizerunkiem w organizacji, normami

ABC Analizy transakcyjnej w organizacji

 • Analiza transakcyjna w organizacji
 • Analiza transakcyjna dla zespołów
 • Gry w życiu i w pracy
 • Dobry kontrakt jako podstawa współpracy
 • Ja jestem ok ty jesteś ok
 • Style interpersonalne i praca zespołowa

Odporność psychiczna

 • Zwiększenie odporności psychicznej 
 • Pracownik w kryzysie jak pomóc?
 • Jak zrobić swój dobrostan?
 • Diagnoza odporności psychicznej testem MTQ48

masz pytania?

Chcesz poznać szczegóły i ustalić termin?

Chcesz poznać szczegóły i ustalić termin?