Polityka prywatności
i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Niniejsza strona internetowa (dalej jako: „Serwis”) jest obsługiwana przez Anetę Liszka prowadząca działalność gospodarczą WKontakcie Szkolenia Aneta Liszka, adres: ul. Josepha Conrada 5/33, 01-922 Warszawa, NIP 8111565979 (dalej jako: “Administrator”).

Mając na względzie szacunek do Państwa (Klientów) prawa do prywatności jak i kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych wdrożyliśmy niniejszą Politykę. Obowiązuje ona od dnia 25 maja 2018 r. i ma na celu zagwarantowanie tego aby przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej określane jako: RODO) jak również z wymogami prawa wynikający z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Korzystając ze strony internetowej www.w-kontakcie.com (dalej jako Serwis), powierzacie nam Państwo w różnym stopniu swoje dane osobowe tj. identyfikujące Państwa informacje.

Danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być np. adres IP urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na Państwa zidentyfikowanie.

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz wskazuje Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem. Polityka określa także zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą tzw. plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Wyjaśnienie tego czym są pliki cookies odnajdziecie Państwo poniżej.

Prosimy o szczególny wzgląd na to, że korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce – oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez Serwis zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszej Polityce.

Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies i wykorzystywanymi przez narzędzie Google Analytics. W szczególności w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, które to narzędzie pozwala na obserwację aktywności Użytkowników w zakresie danych i w celach wskazanych w dalszej części niniejszej Polityki.

Jednocześnie, w związku z wykorzystaniem plików cookies i narzędzia Google Analytics uprzejmie informujemy, że zebrane za ich pomocą informacje mogą służyć Administratorowi do automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania mającego na celu dostosowywania oferowanych treści do preferencji Klienta, doboru treści reklamowych, analiz oglądalności i technicznej optymalizacji korzystania ze strony internetowej (Serwisu). Decyzje podejmowane przez Administratora nie opierają się przy tym na szczególnych kategoriach danych osobowych. Klient ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jak również ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw przeciwko profilowaniu – a to z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Bez podawania tych przyczyn Klient ma zawsze prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem w sposób podany w § 9.

 

§1. Definicje

1. Administrator – oznacza Anetę Liszka, adres: ul. Josepha Conrada 5/33, 01-922 Warszawa, NIP 8111565979, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.w-kontakcie.com.
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik (zwany także: Klientem) – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminami, polityką prywatności lub przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§2. Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika (przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika). Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

§3. Cele wykorzystywania cookies

1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
• analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika
2. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§4.
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki dookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 5. Jak wyłączyć cookies w przeglądarce

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

– Internet Explorer, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

– Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

§ 6.
Google Analitycs

1. Serwis wykorzystuje również narzędzie Google Analytics, które pozyskuje dane jakimi są identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory Użytkowników.
2. Google Analytics zbiera dane dotyczące aktywności Użytkowników do jakich zaliczyć należy:
• ilość Użytkowników odwiedzających Serwis w ostatnich 7 dniach
• ilość aktualnie aktywnych Użytkowników Serwisu
• skąd przychodzą Użytkownicy (Wyszukiwarka Google / Bezpośrednio / Social Media / Polecenia / Inne)
• w jakich godzinach Użytkownicy odwiedzają Serwis (z podziałem na każdy dzień tygodnia)
• typ urządzenia, na jakim jest przeglądany jest serwis
• jakie podstrony Serwisu są najczęściej odwiedzane
• jakim językiem posługuje się Użytkownik
• z jakiego kraju pochodzi Użytkownik
• z jakiej miejscowości pochodzi Użytkownik
• jakiej przeglądarki / system operacyjnego / dostawca Internetu używa aby odwiedzić Serwis.
3. Wymienione dane pozwalają na wskazanie zainteresowań Użytkowników w odniesieniu do Serwisu, zaobserwować trendy ilości Użytkowników odwiedzających Serwis oraz w jakim stopniu Użytkownicy wracają aby odwiedzić Serwis ponownie.
4. Dane te wykorzystywane są w celu generowania raportów o ruchu internetowym na stronie Serwisu oraz dostosowywania oferowanych treści do preferencji Użytkownika oraz technicznej optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
5. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach są przechowywane przez okres 26 miesięcy.
6. W każdej chwili Użytkownik może usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics (w tym celu prosimy o kierowanie się instrukcją podaną przez Google pod linkiem : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

§ 7. Pozostałe zasady przetwarzania danych osobowych

1. Poza wymienionymi zasadami przetwarzania danych pozyskiwanych na podstawie plików cookies i narzędzie Google Analytics, celami i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
a) w przypadku dokonywania przez Użytkownika zakupu szkolenia, warsztatu lub coachingu dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, której jest stroną lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, a to w szczególności gdy wypełnia formularz zgłoszenia na szkolenie, warsztat lub coaching (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1])
b. jeśli Użytkownik wyraził na to swoją zgodę to jego dane przetwarzane są także w celu marketingowym za pomocą wiadomości wysyłanych na wskazany adres e-mail (newsletter) – dane przetwarzane są wówczas na podstawie opcjonalnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
d. dane osobowe przetwarzamy także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e. dane możemy przetwarzać również dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest:
a. w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy, jak również w ramach jej zawarcia i wykonania podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by możliwe było zawarcie umowy,
b. przetwarzanie danych dla celów handlowych i marketingowych (wysyłki tzw. newslettera), dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody i jest niezależnie od możliwości zawarcia umowy, przeprowadzenia transakcji w ramach sklepu internetowego czy rejestracji konta w sklepie internetowym.

3. Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych
d. prawo ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań. Jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane, przetwarzamy je bezpodstawnie lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym. Użytkownik powinien wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykażemy, że
podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane Użytkownika są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f. prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które nam dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Użytkownik może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody.
W szczególności wskazujemy, że Użytkownik który wyraził zgodę na otrzymywania wiadomości handlowych (newsletter) może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny dołączony do każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez skierowanie oświadczenia z wykorzystaniem podanych w § 9 sposobów kontaktu z Administratorem.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Czas przechowywania danych wynosi:
a. w przypadku danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z zawarciem umowy lub w związku z czynnościami podejmowanymi w celu jej zawarcia będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tych czynności, jak również przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności rachunkowości i podatkowych (księgowych);
b. dane osobowe przekazane w związku z rejestracją konta w sklepie internetowym przechowywane będą przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności podstawy prawnej, bądź do czasu wynikającego z pojawienia się nowej podstawy, np. przepisu prawa lub konieczności realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.
c. jeśli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora – dane nie będą dalej przetwarzane jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane są przechowywane aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie swoją zgodę, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych lub jeśli Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

5. Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacją kiedy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera, który obsługiwany jest przez MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA). MailChimp jest aktywnym członkiem Tarczy Prywatności UE-USA (The Privacy Shield UE-USA) w której członkostwo potwierdza odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Przy przekazywaniu danych osobowych zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia, przewidziane w RODO.

6. Dane osobowe Użytkownika możemy udostępniać firmie księgowej, kancelarii prawniczej, firmom informatycznym odpowiedzialnym za serwis systemu informatycznego/komputerowego, hosting strony internetowej i adresów email oraz pozycjonowanie naszej strony internetowej. Jeżeli Użytkownik dokonuje zakupów oferowanych produktów i wybierasz opcję doręczenia ich drogą pocztową to dane przekazujemy Poczcie Polskiej S.A. za pośrednictwem której doręczana jest przesyłka. W przypadku wyboru opcji polegającej na płatności poprzez Internet dane przekazywane są dostawcom usług płatniczych tj. PayU lub PayPal będącymi niezależnymi administratorami danych osobowych klientów korzystających z ich usług.

 

§ 8. Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.

 

§ 9. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności oraz chęci skorzystania z przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem w wybrany sposób:
– pisemnie na adres: Aneta Liszka, ul. Josepha Conrada 5/33, 01-922 Warszawa
– droga mailową na adres: biuro@w-kontakcie.com

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w niniejszym dokumencie jako „RODO”).